GARBUS 1950 (71)

Po remoncie (29)

Liczba wszystkich zdjęć: 64